ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Ryan Stevenson (Zopp): “I do see shapes and colours when I‘m writing and recording music”Ryan Stevenson (Zopp): “Βλέπω σχήματα και χρώματα όταν γράφω και ηχογραφώ μουσική”